Spejdere Ikke-spejdere
Lejrplads (m/u shelter): 37,50 kr. person/døgn 45 kr. person/døgn
Patruljehytte: 37,50 kr. person/døgn 45 kr. person/døgn
Storhytte:

750 kr. pr. døgn +

100 kr/døgn i midlertidigt energitillæg

37,50 kr. person/døgn

1125 kr. pr. døgn + 100 kr/døgn i midlertidigt energitillæg

45 kr. person/døgn

Anneks

250 kr. pr. døgn +50 kr i midlertidigt energitillæg

37,50 kr. person/døgn

350 kr. pr. døgn +50 kr i midlertidigt energitillæg

45 kr. person/døgn

 

Store udlejninger:

For store udlejninger er der følgende priser

Antal Pris
Deltager 1 til 100 100 % af almindelig person-pris
Deltager 101-200 75 % af almindelig person-pris
Deltager 201-300 50 % af almindelig person-pris
Deltager 300- 25 % af almindelig person-pris

Der er fuld pris på hytterne

Vores priser dækker almindeligt forbrug af vand, el, brænde, rafter m.v.

Hvis jeres planer for lejren kræver meget brænde, mange rafter eller andet stort forbrug, så skriv til kontoret for et tilbud på det ekstra.
Dette gælder også, hvis I ønsker at spejdercentret skal afvikle nogle af Gurredams aktiviteter for Jer.

Spejdercentret Gurredam | Gurrevej 322 | 3000 Helsingør | Tel.: 49 29 91 02 (tirs 18-20)