Hvem er vi ?

Pionerer er de spejdere der bruger en masse af deres tid på at få Gurredam Spejdercenter til at fungere. Det er os der organiserer centersommerlejr og de mange andre årlige arrangementer som Spejder 5-kamp og Emnelejr. Når der ikke er et arrangement, udvikler vi nye aktiviteter, vedligeholder centret eller udforsker nye områder af vores egen spejderverden.

Vi er ca. 50 pionerer totalt i alderen fra 16 til 50 år. Mange har lokal tilknytning til Helsingør området, men der er også pionerer helt fra Jylland. Vi er spejdere her fra både blå og grønne korps. At være pioner er et ulønnet lederarbejde som vi udfører i vores fritid og ferie.

Jeg vil være pioner ?

Du er meget velkommen til at deltage på en gurreweekend, som altid ligger den 2. hele weekend i måneden. Du skal blot tilmelde dig til kontoret senest tirsdagen før i kontortiden (18-20) eller på mail senest tirsdagen før kl 18. Du finder oplysningerne under menuen Kontakt

På gurreweekenden kan du snakke mere med de andre pionerer om hvad det vil sige at være pioner, og hvad du kan bidrage med.

Til kommende pionerer :

Hvad er en pioner ?

De eneste krav du skal opfylde for at kunne blive pioner er, at du skal være fyldt 16 år og være medlem af et spejderkorps. Derudover skal du have noget tid du vil bruge på udfordringer og samvær med andre spejdere.

Hvad laver pionererne ?

Som pionerer bruger vi en del tid på at udvikle og klargøre aktiviteter for spejdergrupper, der besøger centret, samtidig med at vi vedligeholder området. Sidst men ikke mindst hygger vi os sammen med de andre før, under og efter arbejdsopgaverne. Udover dette er der mange pionerer, der finder udfordring i at arrangere både lokale og landsdækkende arrangementer. Af disse kan nævnes: Emnelejr, som afholdes ca. hvert andet år, for de lokale grupper, Spejder-5-kamp, der afholdes hvert år, for spejdere fra alle tre korps, og Centersommerlejren, hvor der kommer spejdere fra hele landet i sommerferien.

Hvor tit mødes pionererne?

Vi holder Gurreweekend (GW) den anden hele weekend i hver måned. Her mødes de pionerer, der har tid, lyst og lejlighed. Herudover har vi nogle arrangementer, hvor de fleste pionerer er med - det drejer sig især om Centersommerlejren, der normalt ligger i de to første uger af skolernes sommerferie.

Hvad koster det ?

Det eneste du skal betale er din egen transport og hvad du spiser. Priserne for de måltider du spiser på Gurredam er 10,- 20,- og 30,- for henholdsvis morgenmad, frokost og aftensmad, dog max. 100,- for en weekend.

Spejdercentret Gurredam | Gurrevej 322 | 3000 Helsingør | Tel.: 49 29 91 02 (tirs 18-20)