Nedenstående priser gælder ikke under centersommerlejren, hvor aktivitetsprisen er inkluderet i deltagerprisen.
Tilknyttede grupper betaler heller ikke for aktiviteter

Priserne er som udgangspunkt pr. deltager, dog minimum 200 kr. pr. aktivitet. Der findes fire kategorier af aktiviteter:


Kategori 1

Disse aktiviteter koster 15 kr. pr. deltager og omfatter:

 • Gigantspil
 • Hike
 • Kasseaktiviteter
 • Natur
 • O-løb-materialer
 • Skovsti
 • Sæbekassebil

Kategori 2

Disse aktiviteter koster 20 kr. pr. deltager og omfatter:

 • Batik
 • Boulderbox
 • GPS
 • Klatrevæg*
 • O-løb-vi lægger ud
 • Skæfte
 • Wellness
 • Svævebane**

* Klatrevæggen koster ydermere 400 kr. i opstart.
**Svævebanen koster ydermere 300 kr. i opstart.

Kategori 3

Disse aktiviteter koster 25 kr. pr. deltager og omfatter:

 • Oldes Køkken
 • Ulde
 • Gourmettrangia
 • Kronborg

Kategori 4

Disse aktiviteter koster 30 kr. pr. deltager og omfatter:

 • Smedje
 • Tin

Spejdercentret Gurredam | Gurrevej 322 | 3000 Helsingør | Tel.: 49 29 91 02 (tirs 18-20)